JesleSkalka

Jesle SKALKA

* Soukromé jesle pro děti od 1-4 let * Jsme oficiální zařízení, nejsme dětský club ani hlídací koutek. * Splňujeme přísně legislativní podmínky pro provoz jeslí (hygienická, požárně bezpečnostní, stavební) * Maximální počet dětí - 8 * O děti pečují pouze dětské zdravotní sestry s praxí v oboru * Výchova dětí je citová, nikoliv autoritativní * Jesle se nacházejí v klidné lokalitě - v rodinném domě s vlastní zahrádkou, 100m od stanice Metra SKALKA * Zápis možný v průběhu celého roku

Proč k nám?

* Jsme zařízení rodinného typu * Vaše dítě je v kolektivu, ale má individuální, nadstandardní péči * Díky malému počtu dětí je menší riziko přenášení dětských infekcí * Do jeslí přijímáme pouze zdravé děti * Vedeme děti k samostatnosti a ohleduplnosti k druhým dětem * Rozvíjíme poznávání rozumové a řečové schopnosti formou logopedických cvičení a her * Dbáme na bezpečnost dětí * Přihlášením dítěte do našich jesliček nemusíte ztratit nárok na rodičovský příspěvek

Denní režim

* Je přizpůsoben věku a potřebám dětí * Střídáme volnou hru s pohybovou výchovou s hudebním doprovodem, hudební výchovou, výtvarnou výchovou, konstruktivní hry – rozvoj jemné motoriky * Během stravování učíme děti správným návykům * Podporujeme rozvíjení a upevňování hygienických návyků * Odpočinek po obědě začíná poslechem pohádky nebo relaxační hudby * K pobytu venku slouží vlastní zahrádka vybavená pískovištěm a zdravotně nezávadnými hračkami * S dětmi chodíme na procházky denně v dopoledních hodinách

Stravování

* Řídíme se zásadami zdravé výživy s dodržením hygienických norem a předpisů * Menší děti - speciální výživa - hotová jídla a svačiny firem Hipp, Hami * Větší děti - Pestrá a vyvážená strava s dostatkem mléčných výrobků, ovoce a zeleniny * Dbáme na pitný režim - ředěné ovocné džusy, ovocné čaje neslazené nebo slazené medem, hroznovým cukrem, ovocné šťávy * Zohledňujeme stravovací zvyklosti dětí
© WebDesign BAR-NET.cz
O nás
Víc než jesle ...
Zapojili jsme se do kampaně celé Česko čte dětem